Morten Stinus Kristensen

Jeg er Phd-studerende ved Institute of Communications Research, University of Illinois, Urbana-Champaign.

Følg mig på Twitter på @mortenstinus.